• Caption 1
  • Caption 2
  • Caption 3
  • Caption 4
  • Caption 1
  • Caption 2
  • Caption 3
  • Caption 4

Roy Halladay struck out 11 Marlins batters and threw 115 pitches Saturday.

采達創形有限公司 Color & Character Co., Ltd. 版權所有 // 連絡電話:02-7729-3001 // 傳真電話:02-2974-0088 //
新北市三重區重新路四段85巷12號(捷運三重站)No.12, Ln. 85, Sec. 4, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 24161, Taiwan (R.O.C.)